การใช้งาน mySQL  
     
      mySQL เป็น database Server ตัวหนึ่ง มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบทุกอย่าง  สามารถใช้งานร่วมกับ Perl และ PHP ได้ดี โดยเฉพาะกับ PHP จะมีผู้นิยมนำไปร่วมใช้งานด้วยค่อนข้างมาก  
 
      mySQL มีบาทบาทมากในโลกอินเตอร์เน็ต  เนื่องจากมีราคาประหยัด และสามารถเทียบชั้นได้กับ Oracle ม informix ได้สบายๆ
 
เริ่มต้นใช้งาน mySQL
      ต้องใช้งานร่มกับ PHP โดยใช้คำสั่งของ PHP สร้างตารางขึ้น  ดังตัวอย่างโปรแกรมข้างล่างนี้
 
<?
$host = "localhost";
$user = "dogtor";
$password = "Wi12554HjI";
$database = "windowsthai";
mysql_connect ($host, $users, $password) or die ("File not found");
mysql_select_db ($database);
$result = mysql_db_query ($database, "create table member (no int(6) not null auto_increment,primary key(no),email char(60) not null,pass char(20) not null,name char(60) not null,company char(60) not null,no_com char(20) not null,no_pp char(20) not null,address char(255) not null,city char(30) not null,zip char(5) not null,tel char(30) not null,fax char(30) not null)");
mysql_close;
?>
 
    สำหรับการสร้าง Table ของดาต้าเบสนี้  สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่ง คือ  การใช้ ไอคอน mySQL database ใน control pannel ซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้าง table ของดาต้าเบสได้เช่นกัน
 
     สำหรับการนำดาต้าเบสไปใช้งานนั้น  ต้องใช้ PHP หรือ Perl ไปควบคุม  ซึ่งก็แล้วแต่งานที่ต้องการนำดาต้าเบสไปใช้งาน   ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้ PHP เขียนเป็นโปรแกรมจัดการดาต้าเบส
 
<?

$host = "localhost";
$user = "dogtor";
$password = "Wi12554HjI";
$database = "windowsthai";

mysql_connect ($host, $user, $password) or die ("File not found");
mysql_select_db ($database);
$result = mysql_db_query ($database, "select * from wine_data order by country, city, state, wine_name");
$i = 1;
while ($row = mysql_fetch_array ($result)) {
echo $row['city'];
if ($i == 1) {
$city = $row['city'];
$state = $row['state'];
echo $city,'|';
echo $state;
$i = 2;
}
if ($row['country'] == "French") {
echo ' <tr>';
echo ' <td width="73%" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;';
echo $row['wine_name'];
echo '</font></td>';
echo ' <td width="10%" align="center" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">';
echo $row['yearx'];
echo '</font></td>';
echo ' <td width="9%" align="center" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">';
echo $row['net_content'];
echo ' </font></td>';
echo ' <td width="8%" align="center" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">';
echo $row['price'];
echo '</font></td>';
echo ' </tr>';
echo ' <tr>';
// echo '<tr>';
// echo '<td width="28%">', $row['wine_name'], '</td>';
// echo '<td width="9%">', $row['type_wine'], '</td>';
// echo '<td width="19%">', $row['city'], '</td>';
// echo '<td width="20%">', $row['state'], '</td>';
// echo '<td width="12%">';
// echo '<p align="center">', $row['yearx'], '</td>';
// echo '<td width="7%" align="center">', $row['net_content'], '</td>';
// if ($member == 'mem') {
// echo '<td width="7%" align="center">', $row['price'], '</td>';
// }
// echo '</tr>';
}
}
mysql_close;

echo ' <td width="73%" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;';
echo ' XXXXXX</font></td>';
echo ' <td width="10%" align="center" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">9999</font></td>';
echo ' <td width="9%" align="center" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">999';
echo ' cls.</font></td>';
echo ' <td width="8%" align="center" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">9999</font></td>';
echo ' </tr>';
echo ' </tr>';
echo ' <tr>';
echo ' <td width="73%" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;';
echo ' XXXXXX</font></td>';
echo ' <td width="10%" align="center" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">9999</font></td>';
echo ' <td width="9%" align="center" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">999';
echo ' cls.</font></td>';
echo ' <td width="8%" align="center" style="border: 1 solid #006600; padding-bottom: 1"><font size="2" face="Times New Roman">9999</font></td>';
echo ' </tr>';


?>
 
หมายเหตุ  นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้งาน mySQL  ผ่านทาง mySQLAdmin ที่  Control Pannel ได้ โดยเข้าไปที่ http://www.yourdomain.com/tmenu  และคลิ๊กที่ไอคอน  mySQL
   
 
 

หน้าหลัก | สินค้าและบริการ | เช่าพื้นที่ทำเวบไซต์ | เช่าบริการอีเมล์ | ออกแบบเวบไซต์ | ติดต่อบริษัท | คู่มือใช้งาน  แจ้งชำระเงิน  เกี่ยวกับบริษัท

 
 

 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัม โอเอเวบ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 
 

47/1021 ถ.นิ มิตรใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

 
 

E-Mail : sales@oaweb.com