การติดตั้ง Formmail  
     
       Formmail เป็นการสร้างแบบฟอร์มแบบต่างๆ ขึ้นมาใช้งาน  เช่น feedback form, guest book, order form ฯลฯ โดยข้อมูลที่ผู้เข้าเยียมชมเวบไซต์กรอกส่งมาให้  จะถูกส่งมายัง e-mail address ที่ต้องการ  
     
  ในการสร้างแบบฟอร์มต่างๆ นั้นจะมีขั้นตอนในการสร้าง 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ  
 
  • สร้างแบบฟอร์โดยใช้ FrontPage 2000 หรืออาจใช้โปรแกรมอื่น
  • กำหนดตัวแปร
  • แก้ไข script
 
       การสร้างแบบฟอร์ม สามารถสร้างเป็นแบบฟอร์มอะไรก็ได้  แนะนำให้ใช้โปรแกรม FrontPage 2000 สร้างดังรูปข้างล่าง เพราะจะง่ายกว่า โดยใช้หัวข้อ Insert และเลือกที่หัวข้อ "Form" ซึ่งจะมีรูปแบบการรับข้อมูลหลายๆ แบบให้เลือกดังรูปข้างล่าง  
     
 

 
     
        ชั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดตัวแปร (Name) โดยให้ดับเบิลคลิ๊กเม้าท์ที่ปุ่มซ้ายตรงตำแหน่งช่องป้อนข้อมูลแต่ละอัน  และให้ตั้งชื่อตัวแปรที่ช่อง Name โดยควรตั้งชื่อตามข้อมูลที่ต้องการจะรับ  เช่น ถ้าต้องการให้เขาป้อนชื่อ ควรกำหนดตัวแปรชื่อว่า Name  หรือถ้าต้องการให้เขาป้อนเป็นชื่อบริษัท ก็ควรตั้งชื่อตัวแปรว่า Company เป็นต้น  ทั้งนี้ตัวแปรต้องไม่มีชองว่าง  แต่สามารถใช่เครื่องหมาย "_" แทนได้ เช่น Book_hotel เป็นต้น  นอกจากนี้ถ้าเป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับรับ e-mail ต้องกำหนดให้ตัวแปรเป็น "email" เท่านั้น  เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ save ไฟล์ไว้  
     
 

 
     
        เมื่อ save ไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้ close โปรแกรม FrontPage ไป  และเปิดไฟล์ที่ save ไว้อีกครั้งโดยใช้โปรแกรม Notepad โดยคลิ๊กเม้าท์ที่ปุ่ม Start เลือกหัวข้อ Program และเลือกรายการ Accessories และคลิ๊กเม้าท์ที่โปรแกรม Notepad เมื่อโปรแกรม Notepad เปิดขึ้นมาแล้วให้เปิดไฟล์ที่สร้างแบบฟอร์มไว้  จาก FrontPage  โปรแกรมจะเปิดไฟล์ออกมาเป็นลักษณะรหัส HTMP ดังรูปข้างนี้  
     
 

 
     
  ค้าหาคำสั่ง <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
<!--webbot bot="SaveResults"
U-File="fpweb:///_private/form_results.txt"
S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE"
--> และให้เคาะคีย์ Enter ก่อนหรือหลังคำสั่งนี้เพื่อเลื่อนบรรทัด  และแทรกคำสั่งข้างล่างนี้ลงในบรรทัดว่าง
 
     
  <form ACTION="/cgi-sys/formmail.pl" METHOD="post">
<input type="hidden" name="recipient" value="email address">
<input type="hidden" name="subject" value="text subject">
<input type="hidden" name="redirect" value="thank you home page">
<input type="hidden" name="required" value="variable request">
 
     
  หลังจากพิมพ์คำสั่งข้างต้นแทรกลงไปในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว  ให้ลบคำสั่งเดิมคือ <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
<!--webbot bot="SaveResults"
U-File="fpweb:///_private/form_results.txt"
S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE"
--> ทิ้ง  ข้อสำคัญอย่าลบคำสั่งนี้ก่อนพิมพ์ เพราะจะทำให้โปรแกรมใช้งานไม่ได้
 
     
  หลังจากนั้นให้แก้ไขคำสั่งที่พิมพ์ข้างต้นใหม่โดยแก้ไขดังนี้  
  "email address"  ให้พิมพ์เป็น e-mail address ที่ต้องการให้ส่องข้อมูลที่รับได้จากฟอร์มส่งไปให้  เช่น  "sales@thailandhost.com" เป็นต้น  อย่าลืมพิมพ์ในเครื่องหมาย "..." ด้วย  
     
  "text subject" ให้พิมพ์ชื่อของอีเมล์ที่จะส่งไปเช่น "ORDER FORM" หรือ "FEEDBACK FORM" เป็นต้น อย่าลืมพิมพ์ในเครื่องหมาย "..." ด้วย  
     
  "Thank you home page" ให้พิมพ์ URL ของหน้าเวบเพจที่ต้องการให้แสดงหลังจากมีการกดปุ่ม "submit"  ซึ่งอาจจะเป็นหน้า เวบเพจสำหรับขอบคุณ หรือบอกกล่าวถึงลูกค้าหลังจากที่เขาได้กรอกข้อมูลส่งมาให้  ตัวอย่างเช่น "http://www.thailandhost.com/thank.htm" เป็นต้น อย่าลืมพิมพ์ในเครื่องหมาย "..." ด้วย  
     
  "Variable Request" เป็นการบังคับให้ป้อนข้อมูลในช่องเติมที่ต้องการ ถ้าไม่ต้องการบังคับก็ไม่ต้องพิมพ์ชื่อตัวแปรของช่องเติมนั้น โดยให้พิมพ์ชื่อตัวแปรของฟิลด์ที่สร้างขึ้นใน FrontPage เช่น ในช่องให้เติมชื่อถ้าตั้งตัวแปรไว้ว่า Name ให้พิมพ์ชื่อตัวแปรนี้ลงในคำสั่งนี้  ถ้ามีหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมาย  "," เช่น "Name,Company,Address" เป็นต้น  ที่สำคัญตัวแปรที่ตั้งไว้กับตัวที่พิมพ์ต้องเป็นตัวเดียวกัน  รวมทั้งลักษณะตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย  อย่าลืมพิมพ์ในเครื่องหมาย "..." ด้วย  
     
  เมื่อกำหนดตัวแปรในแต่ละบรรทัดเรียบร้อยแล้ว  ให้ save ไฟล์นี้  ก็สามารถนำไป upload ขึ้นบนอินเตอร์เน็ตใช้งานได้เลย  
     
  หมายเหตุ  ค่าจ้างทำ หน้าละ 500 บาท  
     
   
 
 

หน้าหลัก | สินค้าและบริการ | เช่าพื้นที่ทำเวบไซต์ | เช่าบริการอีเมล์ | ออกแบบเวบไซต์ | ติดต่อบริษัท | คู่มือใช้งาน  แจ้งชำระเงิน  เกี่ยวกับบริษัท

 
 

 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัม โอเอเวบ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 
 

47/1021 ถ.นิ มิตรใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

 
 

E-Mail : sales@oaweb.com